Polityka danych osobowych przekazywanych na potrzeby rezerwacji

 

  1. Administratorem danych osobowych osoby dokonującej rezerwacji jest Poznańska 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 15, 00-680 Warszawa, NIP 7010011948, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby rezerwacji stolika w Restauracji, potwierdzenia tej rezerwacji a także, w sytuacjach o charakterze wyjątkowym które mogłyby wpłynąć na poziom świadczonej usługi (np. awaria prądu), w celu skontaktowania się z osobą dokonującą rezerwacji. Oznacza to, że przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych w celach.
  3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi rezerwację stolika.
  4. Administrator informuje, że osoba dokonująca rezerwacji ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia.
  5. Dane przekazane na potrzeby rezerwacji zostaną usunięte nie później niż 3 miesiące po upływie okresu rozliczeniowego.
  6. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.